Nhà ở xã hội 379 Thanh Hóa
Trung tâm tổ chức sự kiện White Palace
Khách sạn Công Đoàn Sầm Sơn
Dự án nhà ở cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thanh Hóa
Khách sạn Phượng Hoàng 3 – Lê Hoàn
Khu nhà ở xã hội ATHOME
Bệnh viện Hợp Lực – Nghi Sơn
Khu nhà ở chuyên gia Lọc Hóa Dầu nghi Sơn
Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa
Bệnh viện Đa Khoa Phúc Thịnh