Trang chủ Cốp Pha Đà Rút

Cốp Pha Đà Rút

Cốp pha đà rút được sử dụng rộng rãi trong các công trình có khẩu độ vừa và nhỏ. Ở mỗi công trình các đà đặt dưới các tấm cốp pha sàn đều được cắt hoặc hàn nối lại sao cho phù hợp với công trình đó. Qua thi công nhiều công trình khác nhau các thanh thép hộp đỡ dưới cốp pha sàn cắt rồi hàn lại —> dần dần ngắn lại và đến một lúc nào đó không còn sử dụng được nữa.

223112554979

Cốp pha đà rút ra đời nhằm giải quyết tính lãng phí này, nhằm làm tiết kiệm đáng kể chi phí mua thép hộp và thời gian thi công lắp dựng rút ngắn hơn nhiều so với các thanh thép hộp cứ cắt đi rồi hàn lại để cho phù hợp từng công trình thi công.

276880722473_129.29375x302

Cốp pha đà rút với cấu tạo đơn giản, bao gồm hai thanh thép hộp: thanh thép hộp 50mm x 100mm nằm bên ngoài và thanh thép hộp 40mm x 80mm nằm bên trong. Thanh thép hộp 40mmx 80mm nằm bên trong có thể kéo dài ra hoặc ngắn lại tùy ý theo chiều dài dài nhất và thu ngắn lại ngắn nhất đúng bằng chiều dài của thanh thép hộp bên ngoài 50mm x 100mm. Hai thanh thép có cấu tạo “gờ” bên trong, nên khi kéo ra dài nhất hai thanh thép hộp vẫn không rơi ra bên ngoài.

Độ dày của thép hộp làm cốp pha đà rút thông thường phù hợp cho các công trình này: 1,2mm, 1,4mmm , 1,8mmm, 2mmm.