Trang chủ Sàn Thao Tác – Mâm Giàn Giáo

Sàn Thao Tác – Mâm Giàn Giáo

Sàn thao tác – mâm giàn giáo này có kích thước bao 1.600mm x 360mm x 1,2mm. Toàn bộ sàn thao tác- mâm giàn giáo được ghép bởi hai tấm xà gồ dập gân trợ lực hai bên biên, độ dày của toon dập xà gồ la 1,2mm.

  SÀN THAO TÁC-  MÂM GIÀN GIÁO KIỂU TRUYỀN THỐNG:

San thao tac ma kem