Trang chủ Dự án đã thi công Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 36.03D

Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 36.03D

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 36.03D – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

(TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 36.03D)

  Địa chỉ: Đường Voi, Sầm Sơn, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

  Mã số thuế: 2800177761-003 (11-07-2014)

  Điện thoại: 0376255886

 

tap doan XD Mien Trung (2) tap doan XD Mien Trung (3) tap doan XD Mien Trung (4)

tap doan XD Mien Trung (1)